Om pansinfo

Pansinfo är helt ideellt och det som skrivs är dels mina egna erfarenheter som mamma till en dotter med pans och all fakta jag tagit till mig sedan min dotter blev sjuk.

Jag är inte medicinskt utbildad men jag har goda kunskaper om pans och hur man diagnostiserar, behandlar och lever med sjukdomen.